Twitteratur som uttrycksform

Twitteratur är ett modernt skrivsätt för ny litteratur"

Det finns ett nytt sätt att uttrycka sig på inom litteraturvärlden. Det är mycket kortfattat och ett stycke innehåller aldrig mer än 140 skrivtecken. Berättelserna blir sammanfattande och ultrakoncentrerade. Det kallas Twitteratur och är en språklig reaktion på den megapopulära sociala plattformen Twitter som är baserat på mikrobloggar.

Twitteratur är alltså ett litterärt uttryck som även är berättande. Dessa berättelser kan handla om vad som helst – allt från sammanfattningar av resor och musikfestivaler man besökt till påhittade historier om allt mellan himmel och jord. År 2008 var året som de första twitteraturverken kom ut. Det finns till och med romaner som har skrivits, fyllda med ultrakorta stycken som helt följer reglerna på Twitter. Tanken är att själva essensen av det viktiga i språket koncentreras och allt onödigt skalas bort.

Twitteratur fördärvar språket

Det är många som säger att Twitteratur förstör språket och inte är värdigt nog för stora litterära verk. Men det superkoncentrerade, avskalade och sammanfattande är egentligen inte någonting nytt inom litteraturen. Det kan till exempel jämföras med den japanska diktformen haiku. Även den är superkoncentrerad och innehåller inte mer än 17 ljudstavelser. Det är ofta bara tre rader, men kan dock länkas samman till en längre dikt. Samma metod har använts av de som har valt att skriva en roman på twitterspråket.

En av romanerna som ledde till kritik från litteraturvärlden kom ut år 2009. Den använde språkfenomenet för att skriva om och modernisera klassiska böcker. Den heter: ”Twitteratur: Världens Bästa Böcker Berättade Genom Twitter”. Många klassiska böcker har skrivits om för att passa romanen, allt från Kafka till Dickens. Kritikerna menade att det var skändligt att reducera stora litterära författare till ett tweet. Språket är ständigt i förändring, och nya trender kommer och går i snabb takt. Inte minst med de nya sociala medierna som ger möjlighet att leka med språket.

Mikrolitteratur från förr

Twitteratur är egentligen en gammal skrivteknik. Precis som diktformen haiku finns det andra former av litteratur som redan har nosat på skrivmetoden. Ernst Hemingway, den stora amerikanska författaren, var alltid en förespråkare för koncentrerad och kortfattad litteratur. Det är vida känt att han skrev en av världens kortaste berättelser som inte bestod av mer än sex ord. Den löd (översatt till svenska): ”Till salu: barnskor, har aldrig burits”. Alla hans böcker var väldigt kortfattade och avskalade, varenda ord på sin plats och ingenting onödigt.

Att skriva kort och sammanfattat är egentligen ännu äldre än så. Våra klassiska ordspråk är ett annat exempel på korta litterära berättelser. I den moderna tiden har vi förutom social media inspirerad litteratur även av andra, liknande skrivsätt. Flash fiction är ett nytt begrepp som är inspirerat av det koncentrerade, snabba och sammanfattande. Twitteratur är väldigt likt detta sätt att skriva, men flash fiction ska alltid vara en händelserik berättelse och kan dessutom vara upp till 1000 ord. Inom flash fiction ska alla delar i en klassisk roman finnas med; protagonist, konflikt, hinder eller svårigheter och upplösning.

En gammal skrivteknik i ny förpackning

Twitteratur är egentligen ingenting nytt, förutom just att det följer reglerna för en plattform inom social media. Inom litteraturen är dock skrivmetoden väl använd, både förr och nu. Det som är inspirerande i att skriva på just det sättet är att det inte finns plats för några onödiga ord eller stavelser. Texten blir koncentrerad och avskalad, kommer direkt till punkten av berättelsen – eller sammanfattar den. Skrivsättet har fått kritik och en del har varit oroliga för att det på sikt kommer att förstöra språket.