Sociala medier och litteratur

Är du medlem i sociala medier, till exempel Facebook, Twitter och Instagram? Tycker du om att skriva och berätta, och vill få utlopp för din kreativitet på något sätt? Dessa sociala medier erbjuder många nya möjligheter för oss människor att skriva texter och berättelser på. Att litteratur och kreativt skrivande endast skulle handla om tjocka romaner i bokformat är en sanning med modifikation. Ett exempel på hur litterär gestaltning kan fungera idag är det svenska Instagramkontot Bokpoesi, som gör konst av litteratur i bildformat på ett nyskapande och spännande sätt.

Sociala medier som medel för kreativitet

Sociala medier har öppnat upp dörrar för kreativitet på internet. När nätverket Facebook skapades var tanken inledningsvis att man skulle kunna hålla kontakten med sina vänner därigenom, men sedan har det utvecklats till att bli en plattform där man kan uttrycka sig kreativt i bild och text. Även på bildappen och det sociala mediet Instagram kan man låta kreativiteten spira. Anna Kristiansson är en av dem. På sitt Instagramkonto Bokpoesi sprider hon litteratur genom att lägga upp konstnärligt gjorda bilder.

Sociala medier kan ge nya idéer

Det Anna Kristiansson gör är att välja ut sidor från existerande böcker där hon stryker över vissa delar i texten så att de kvarvarande orden bildar nya meningar och innebörder. Hon har över 10 000 följare på sitt konto och har haft både utställningar och hållit föredrag om sitt projekt. Att göra om existerande litteratur på det här sättet är en kreativ idé som till viss del har sociala medier att tacka. Det här visar också på vilka möjligheter att nå ut med sina idéer som finns hos dessa nya medier.

Ett nytt sätt att berätta på

Tycker du om att skriva litterärt, men har inte tid eller lust att ägna dig åt att skriva långa romaner? Varför inte använda dig av sociala medier, exempelvis Twitter, och börja skriva en berättelse i form av korta tweets? Eftersom man bara får plats med 140 tecken på Twitter är det ett nytt och spännande sätt att berätta på. Att blogga är ett annat nytt medium för litterär gestaltning. I Sverige har många kända personers bloggar blivit bok efter det att bloggen har avslutats, bland annat Magnus Ugglas blogg om hans liv och Kristian Gidlunds självbiografiska berättelse om sin sjukdom.

Vad räknas egentligen som litteratur? Det finns egentligen inga gränser för vad som är litteratur, då det är en konstform. Självklart finns det många som debatterar om vad som egentligen är litteratur, och framför allt vad som är god sådan. Bland dem finns det säkerligen många motståndare som tycker att man inte kan skapa litteratur via sociala medier, men visst kan man det. Våra nya digitala plattformar erbjuder oss fler och nya sätt att uttrycka oss på, och det är bara fantasin som sätter gränser.

Den nya sortens litteratur

För vissa kan det tyckas underligt att sociala medier och litteratur kan ha med varandra att göra. Många förknippar säkert litteratur med gamla dammiga böcker som inte hör hemma på internet, men litteratur är ord och meningar som skapas för att berätta en historia, oavsett forum. Vad sägs om att kunna läsa en hel bok på Twitter eller till och med själv vara författaren till den? Med hjälp av bara en dator, internetuppkoppling och idéer kan vad som helst hända.